Entreprise. Uberettiget ophævelse.

Entreprenør havde været berettiget til acontofakturering og til – da der ikke blev betalt – at standse arbejdet, og bygherrens ophævelse i anledning af standsningen med henvisning til forsinkelse var derfor uberettiget. Entreprenøren havde herefter krav på betaling for det udførte arbejde og mistet fortjeneste på restentreprisen.