Erstatningsrett. Krenkelse av privatlivets fred.

A krevde oppreisning fra en TV-kanal som viste opptak hvor han kunne identifiseres, fordi ansiktet til hans fem år gamle stedatter ble vist, skadeserstatningsloven § 3-9. Bakgrunnen for opptakene var at mannen hadde blitt pågrepet for kjøp av narkotika. Høyesterett viste til at TV-innslaget behandlet forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, og at det forelå beskjeden grad av identifisering. TV-kanalen ble frifunnet.

Se dom nr. 86 DHR Dom 2008-04-10 UfR 2008 side 1587

Se kjennelse nr. 90 NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse 2008-03-14. Rt. 2008 s. 420