Strafferett. Politivold. Nødverge

Lagmannsretten hadde frifunnet en politimann som var tiltalt for legemsbeskadigelse ved pågripelse under henvisning til nødvergebestemmelsen i strl § 48 tredje ledd. Høyesterett var enig i lagmannsrettens lovanvendelse og stadfestet lagmannsrettens dom.