Ansvarsforsikring. Helsepersonell

En øyelege som drev privat øyekirurgisk klinikk gjennom et aksjeselskap, hadde fra USA kjøpt kunstige øyelinser som var defekte. Legen reiste sak for å få dekning under ansvarsforsikringen

for helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 20, og krevde erstatning for tap som følge av at han måtte utføre nye operasjoner på pasienter som hadde fått defekte linser innoperert. Høyesterett fant at ansvarsforsikringen ikke dekket slike skader. Pasientene sto ikke i et kontraktsrettslig forhold til legen selv, men til aksjeselskapet/klinikken. Selskapet var ikke forsikret gjennom ansvarsforsikringen.