Retspleje. Kære af sagsomkostningsafgørelse i forligt sag.

Under en sags forberedelse ved en byret blev den forligt på vilkår, at det blev overladt til ret- ten at træffe afgørelse om sagsomkostninger. Der var ikke i aftalen taget udtrykkelig stilling til, om byrettens sagsomkostningsafgørelse kunne appelleres. Højesteret bestemte – trods mangeårig praksis, hvorefter en sådan omkostningsafgørelse kun kan kæres, hvis der er taget forbehold derom – at rettens omkostningsafgørelse kan kæres også i forligte sager, medmindre parterne udtrykkeligt har frafaldet kære.

Se dom nr. 78 DHR Dom 2008-06-19 UfR 2008 side 2195

Se dom nr. 55 IHR Dom 2008-2008-04-23. Nr. 366/2007