Ansættelsesret. Kønsdiskrimination.

En kvinde ansøgte i henhold til et opslag en stilling som lagermedarbejder, men fik afslag med henvisning til, at virksomhedens «faciliteter ikke er til at have både kvinder og mænd på arbejdspladsen». Selv om hun var fuldt kvalificeret til den ansøgte stilling, var hun ved afslaget blevet afskåret fra at få sin ansøgning behandlet på lige fod med de øvrige kvalificeredes. Med bemærkning om, at situationen ikke kunne ligestilles med kønsdiskriminerende afskedigelser i strid med ligebehandlingsloven, blev der tilkendt kvinden en godtgørelse på DKK 25.000.

Se dom nr. 1 FHD 2008-03-18 KKO:2008:28

Se dom nr. 102 FHD 2008-04-21 KKO:2008:41