Familierett. Krav om foreldrerett for bestemor. Sivilprosess. EMK

Bestemor krevde foreldrerett for sitt barnebarn, født 1996. Barnets mor som hadde foreldreansvaret alene, døde i 2007, far var ukjent, og barnet hadde bodd i fosterhjem største delen av sitt liv. Begjæringen ble avvist av tingrett og lagmannsrett. HRs ankeutvalg la til grunn at kvinnen hadde rett til muntlig forhandling under ankeforhandlingen, jf. EMK art. 6 nr. 1, og opphevet lagmannsrettens avgjørelse.