Ophavsret. Arkitekttegninger.

En arkitekt udarbejdede på opdrag af en entreprenør tegninger til brug for ansøgning om byggetilladelse til opførelse af 8 dobbelthuse. Entreprenøren gik konkurs. Konkursboet solgte byggeprojektet med tilhørende arkitekttegninger til en anden entreprenør.

Entreprenøren (og dennes konkursbo) ansås for berettiget til at videreoverdrage retten til at anvende tegningerne til det konkrete projekt. Efter forholdets karakter gjaldt det, selv om tegningerne måtte være ophavsretligt beskyttet.