Selskapsrett. Forkjøpsrett til aksjer i avisaksjeselskap

Halden Arbeiderblad hadde vedtektskrav om styregodkjenning ved overdragelse av aksjer. Høyesterett la til grunn at en naturlig forståelse av ordlyden i vedtekten om styregodkjenning tilsa at den også omfattet erverv på grunnlag av forkjøpsrett.