Insiderbrott. Insiderinformation

X har haft vetskap om att en person genom sin relation till ett bolag haft insiderinformation om bolaget och med denna kunskap uppmanat X att sälja sina aktier i bolaget. Detta har inte ansetts innebära att X haft insiderinformation enligt definitionen i 1 § 1 lagen

(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Åtalet mot X för insiderbrott har därför ogillats.

Lagrum: 1, 2 och 15 §§ lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.