Erstatningsfastsættelse.

Udtalt, at der ved fastsættelsen af erstatning for ekspropriation af et jordstykke, kunne lægges vægt på sammenlignelige handler i området, mens et betinget salg af ejendommen, som ikke var blevet til noget, ikke kunne tillægges afgørende betydning.