Transportret. Ansvar for bortkomst af værdiforsendelser.

Det var ikke godtgjort, at transportøren havde udvist grov uagtsomhed i forbindelse med, at værdiforsendelse blev stjålet, hvorfor transportøren blev frifundet.