Anbudskonkurranse. Offentlige anskaffelser

En kommune utlyste anbudskonkurranse om levering av datautstyr, men ønsket i tillegg

levering av visse tjenester. Et firma som på grunn av kommunens brudd på reglene om offentlige anskaffelser, ble holdt utenfor anbudskonkurransen, gikk til rettslige skritt for å få stanset denne. Kommunen inngikk likevel avtale basert på den mangelfulle anbudskonkurransen. Firmaet ble, som potensiell anbyder, tilkjent erstatning for kostnader påløpt inntil kommunen inngikk avtale i henhold til anbudet, jf. lov om offentlige anskaffelser § 10. Senere kostnader ble ikke erstattet. Dissens 4-1.