Handelsagent. Godtgørelse.

Et tysk selskab fremstillede dametøj af et bestemt mærke – på licens. Varemærkeindehaveren opsagde licensaftalen og agenturgiver agentaftalen. Den danske agent fortsatte for varemærkeindehaveren med at sælge dametøj med det nævnte mærke. Det tyske selskab gik over til at lave dametøj af et andet mærke, der havde en anden karakter, og havde i den forbindelse ikke betydelige fordele af den kundekreds, som den danske agent havde skabt. Der var herefter ikke grundlag for at tilkende agenten godtgørelse.

Se dom nr. 101 NHR Dom 2008-06-17. Rt. 2008 s. 879

Se dom nr. 79 NHR Dom 2008-06-18. Rt. 2008 s. 920