Testamente

En kodicil fandtes efter bevisførelsen at indeholde en genkaldelig testamentarisk dispensation og ikke en aftale om gave eller arveforskud.