Bokföringsbrott. Medhjälp. Främjat gärningen.

X är redovisningskonsult med en egen firma och har skött bokföring och deklarationer åt Y, som gjort sig skyldig till bokföringsbrott, grovt brott, och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Det förhållande att X har bokfört uppgifter grundade på ett underlag som han insåg var bristfälligt med avseende på bl.a. verifikationer har inte ansetts varit ägnat att underlätta eller på annat sätt främja Y:s gärningar i den mening som avses i 23 kap. 4 § brottsbalken. åtalet för medhjälp till bokföringsbrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll har därför ogillats.

Lagrum: 11 kap. 5 § (i lydelse före den 1 juli 2005) och 23 kap. 4 § brottsbalken samt 10 § skattebrottslagen (1971:69).