Myndighedsansvar for kontrolbesøg.

Et teleselskab blev efter retskendelse udsat for konkurrencemyndighedens kontrolbesøg, der ikke førte til yderligere skridt mod selskabet. Teleselskabet krævede herefter under en retssag mod konkurrencemyndigheden erstatning for udgifter til personale og advokater og godtgø- relse for tort, fordi konkurrencemyndigheden gennem udtalelser til pressen om undersø- gelsen havde skadet teleselskabets omdømme, men fik ikke medhold. Beslutningen om at

foretage en kontrolundersøgelse kunne ikke anses for baseret på et ufuldstændigt grundlag eller ulovlige kriterier. Der var endvidere ikke videregivet retsstridige eller krænkende oplysninger til pressen om kontrolundersøgelsen.