Privatlivets fred. Ytringsfrihed.

En professionel fodboldklubs formand udtalte i en TV-udsendelse om en tidligere træner, at denne i forbindelse med træningslejre havde haft «kvinder på sit værelse» og indtaget «lidt

for meget spiritus». Sådanne udtalelser angik som udgangspunkt trænerens private forhold, også selv om de var baseret på iagttagelser i hotellokaler med almindelig adgang. Udtalelserne fremkom imidlertid i anledning af en bog, træneren havde udgivet, og hvori denne omtalte baggrunden for at være fratrådt som træner i klubben efter ganske kort tid og i den forbindelse havde trykt nogle ret så negative bemærkninger om formanden. I TV-udsendelsen søgte formanden at forklare, hvorfor spillerne havde mistet tilliden til træ- neren, og det var i den forbindelse, de nævnte bemærkninger faldt. På den baggrund ansås de ikke for strafbare som uberettiget videregivelse af oplysninger vedrørende trænerens private forhold eller i øvrigt retsstridige.