Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Konkurs.

A och B hade ställt säkerhet till en bank för Ab X:s skulder. Ab Y köpte Ab X:s rörelse och betalade bankskulderna som en del av priset för köpet, varvid säkerheten gavs tillbaka till dem som hade ställt den. A och B var närstående till vartdera bolaget. Ab Y:s konkursbo yrkade att de som hade ställt säkerheten skulle ersätta värdet av säkerheten med stöd av 21 § 2 mom. lagen om återvinning till konkursbo.

Faktum att säkerheten hade ställts för Ab X:s och inte Ab Y:s skulder innebar inte ett hinder för att de som ställt säkerhet skulle vara ersättningsskyldiga, eftersom banken inte hade befriat Ab X från ansvaret för skulderna.