Tjenesteydelse. Udviklingsrisiko.

En virksomhed, som fremstillede drivhuse, havde gennem mange år fået udført galvaniseringsarbejdet hos en galvaniseringsvirksomhed. Efter i mange år at have anvendt runde, lukkede spærprofiler galvaniseret efter dobbeltdypmetoden, uden at dette havde givet tæringsproblemer, overgik man til firkantede, lukkede spærprofiler, der blev galvaniseret helt på samme måde. Efter nogle års forløb blev det i galvaniseringsbranchen kendt, at metoden under visse forhold kunne give anledning til tæring i et omfang af funktionsmæssig betydning. Der fandtes ikke at være grundlag for at anse galvaniseringsarbejdet for fagligt uforsvarligt efter forholdene på udførelsestidspunktet.