Konkurrenceret. Markedsdominans. Rabatsystem.

Producent af stikkontakter mv. havde en dominerende stilling på et selvstændigt marked, der geografisk var afgrænset til Danmark. En forudbestillingsrabatordning i grossistaftaler havde loyalitetsskadende virkninger svarende til virkningerne af en progressiv årsbonus og indebar, at der anvendtes ulige vilkår over for grossisterne for ydelser af samme værdi – rabatordningen var derfor ulovlig.

Se dom nr. 13 DHR Dom 2008-02-01 UfR 2008 side 1098