Køb af fast ejendom. Ophævelse på grund af manglende sikkerhedsstillelse.

Udtalt, at det var uklart, hvad der skulle forstås ved en klausul, hvorefter køber til sikkerhed for købesummens betaling gav «transport i hjemtaget grundkøbslån … senest 1.2.2004», men da der ikke den dag var stillet sikkerhed, og da køber var klar over, at sælger ønskede sikkerhed, og at klausulen havde til formål at udtrykke dette, forelå der misligholdelse, som gav sælger ret til – efter forgæves drøftelse – at hæve.