Handelsagent. Tidsbegrænset agenturforhold. Markedsbearbejdning gennemrådgivende ingeniører.

Selv om en agentaftale med en løbetid på 5 år var indgået med en fælles forestilling om fortsat samarbejde efter genforhandling, måtte den i overensstemmelse med ordlyden forstås således, at agenturforholdet i mangel af en aftale om forlængelse uden videre ophørte med udløbet af 5 års-perioden.

Agenturforholdet angik dele – med navnet Fibertec – til aircondition- og ventilationssystemer. Det lagdes efter bevisførelsen til grund, at den af parterne forudsatte agentindsats i væsentlig grad bestod i en bearbejdning af markedet gennem rådgivende ingeniører og planlægningsbureauer, og at disses produktangivelser i projektbeskrivelser er af stor betydning for bygherrers og entreprenørers valg af produkt til vedkommende opgave, også selv om produktangivelsen i almindelighed lyder på «Fibertec eller tilsvarende». Det lægges efter bevisførelsen endvidere til grund, agenten gennem sådan indsats og ved direkte henvendelse til mulige kunder havde tilført agentgiver en betydelig omsætning i Tyskland og skaffet Fibertec en position på markedet, som efter agenturforholdets ophør fortsat ville give Fibertec betydelige fordele. Agenten blev tilkendt godtgørelse.