Återbäring av obehörig vinst. Konkurs.

Tidigare verkställande direktören A i ett aktiebolag hade försatts i konkurs. Efter att konkursen hade börjat hade bolaget till A:s konkursbo gjort en betalning av lönenatur avsedd för A, vilken byggde på ett avtal som varit i kraft redan innan konkursen börjat. Bolaget hade verksällt förskottsinnehållning på betalningen, vilken innehållning hade använts till att betala inkomstskatt för A för det år betalningen skedde.

Staten ansågs inte som följd av att förskottsinnehållning redovisats till staten ha fått obehö- rig vinst på bekostnad av konkursboets övriga borgenärer.

Se dom nr. 100 NHR Dom/kjennelse 2008-06-10. Rt. 2008 s. 833

Se dom nr. 79 NHR Dom 2008-06-18. Rt. 2008 s. 920

Se dom nr. 114 SHD Dom 2008-06-11. NJA 2008 s. 684