Fremmedrett. Innreiseforbud. EMK

Mann fra Kosovo fikk ikke opphevet et innreiseforbud til Norge, jf. utlendingsloven § 29 fjerde ledd, til tross for at han hadde kone og fire barn i landet. Han var utvist fra Norge etter straffedom for grove ran og tyverier. Han ble skilt som følge av domfellelsen, og de to eldste barna hadde i stor grad vokst opp uten far. Han giftet seg senere med sin tidligere ektefelle og fikk to nye barn med henne. Høyesterett la til grunn at han på tidspunktet for den nye ekteskapsinngåelsen ikke hadde noen berettiget forventning om å få innreiseforbudet opphevet. Domstolenes prøvelseskompetanse var begrenset. Vedtaket var ikke i strid med EMK art. 8 eller FNs barnekonvensjon.