Krenkelse av opphavsrett. Erstatning

Enken etter Halldór Kiljan Laxness ble tilkjent erstatning av forfatteren H av boka «Halldór 1902-1932, Halldór Kiljan Laxness’ biografi» etter opphavsrettsloven nr 73/1972 § 56 stk. 1. H hadde uten kildehenvisning på en rekke steder anvendt HKLs tekst med så små endringer at det stred mot opphavsretten. Det ble ikke funnet tilstrekkelig at H i biografiens etterskrift hadde henvist til HKLs fem erindringsbøker. I saken var 6 måneders fristen for å reise privat straffesak utløpt da saken ble anlagt. H ble frikjent for krav om oppreisning, idet et slikt krav bare kunne fremmes av opphavsrettshaveren selv.