Erstatningsrett. Personskade

En ung gutt ble skadet under bruk av et slengtauanlegg som kommunen hadde utformet og satt opp. Ulykken skyldtes en kombinasjon av uheldige omstendigheter knyttet til guttens helt uvanlige bruk av anlegget ved at han hadde slengt seg på skrå i stor fart. Høyesterett fant at det ikke forelå erstatningsbetingende feil i utformingen av anlegget og frifant kommunen.