Anbud. Misstag

En stad hade av olika företag begärt offerter för dygnsservicearbeten och grundstädning samt tvätt av innertak och bänkar på bussar och beslöt godkänna A:s offert. Innan beslutet om upphandling fattades hade staden fäst A:s uppmärksamhet vid prissättningsgrunderna i offerten. Efter det upphandlingsbeslutet fattats meddelade A staden att ett räknefel av misstag hade skett när prislistan i offerten gjordes.

Anbudet hade i avgörande grad påverkat stadens verksamhet efter att staden hade godkänt A:s offert. A kunde inte återkalla sitt anbud efter den nämnda tidpunkten. Eftersom staden hade fäst A:s uppmärksamhet vid prissättningsgrunderna i offerten ansågs det inte att staden borde ha känt till A:s misstag.

Se dom nr. 46 IHR Dom 2008-02-07. Nr. 142/2007