Hospitals ansvar for stressfremkaldende belastninger.

En sygeplejerske på en hjerteafdeling på et hospital blev sygemeldt på grund af stress og udviklede – efter at have arbejdet 3 år som sygeplejerske i hjemmeplejen – en varig psykisk lidelse. Hospitalet var ikke erstatningsansvarlig for denne lidelse. Hjerteafdelingen var ikke undernormeret eller dårligt drevet, og hun måtte være forberedt på, at arbejde som sygeplejerske på en hjerteafdeling i perioder ville være belastende, og at det kunne medføre en ekstra belastning, at hun påtog sig hvervet som tillidsrepræsentant. Højesteret fandt herefter ikke anledning til at tage stilling til kausalitetsspørgsmålet.