Köp av lös egendom (bostadsaktie). Ekonomiskt fel

I en ekonomiplan som en stiftande delägare i ett bostadsaktiebolag hade gjort upp hade underhållsvederlaget och vattenavgiften beräknats uppenbart lägre än vad som var att förutse när planen gjordes upp. De som köpte aktier i bostadsaktiebolaget hade således getts vilseledande uppgift om de ekonomiska förpliktelser som sammanhängde med innehavet och användningen av en bostad. Eftersom den information som hade getts kunde antas ha inverkat på köpen, hade köparna rätt att få prisnedsättning på grund av det ekonomiska felet. L om bostadsköp 4 kap 27 § 1 mom.