Mutbrott. Bestickning. Otillbörlig förmån.

Verkställande direktören i ett skogsbolag inbjöd en landshövding att delta i älgjakt. Jakten pågick under en och en halv dag och skogsbolaget bekostade övernattning i en jaktvilla, två middagar samt en lunch i fält. Värdet av förmånen har inte ansetts så lågt att det utesluter ansvar. Förmånen har inte ansetts otillbörlig. Vid bedömningen har bl.a. beaktats att repre- sentation och deltagande i sociala sammanhang utgör en viktig del i en landshövdings arbete samt att arten av förmånen i sig har varit sådan att förmånen inte kan antas ha varit beteendepåverkande. Åtalet för bestickning respektive mutbrott ogillades.

Lagrum: 17 kap. 7 § och 20 kap. 2 § brottsbalken.