Erstatningsrett. Trafikkforsikring. Avkortning på grunn av medvirkning

En passasjer ble skadet i en trafikkulykke hvor sjåføren var beruset. Skadelidte kjente risiko- en ved promillekjøring, og kjøringen framsto som et fellesprosjekt. Trafikkerstatningen kunne maksimalt avkortes med 40 %.