Oppreisning for unnlatt informasjon om smitte

Som følge av blodoverføring under sykehusopphold i 1990 ble N smittet med leverbetendelse C. Dette ble oppdaget i 1993, men ved en rettsstridig unnlatelse ble N først i 1999 informert om smitten. For Høyesterett var saken begrenset til Ns krav om oppreisning for tort, begrunnet med at unnlatelsen hadde påført henne store fysiske og psykiske lidelser og redusert arbeidsevne. Staten ble frifunnet på grunn av manglende bevis for årsakssammen- heng.