Grovt rattfylleri. Samhällstjänst vid hemvist i annan stat

X, som har hemvist i Danmark, har fört personbil i centrala Malmö med en alkoholkoncentration i utandningsluften på 0,61 milligram per liter. Körningen skedde en tidig morgon och avsåg en kort sträcka. Påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst, trots att X saknar hemvist i Sverige. Påföljdens tillämplighet har inte ansetts begränsad till Sverige. Påföljden har ansetts lämplig med hänsyn till den tilltalades person. Praktiska förutsättningar att verkställa påföljden och kontrollera dess fullgörande har förelegat och före- skriften om samhällstjänst har därmed även i övrigt ansetts lämplig på sätt som föreskrivs i 30 kap. 7 § brottsbalken.

Lagrum: 27 kap. 2 a § och 30 kap. 7 § brottsbalken.