Livsforsikring. Reguleringsprocent ved præmiefritagelse.

En livsforsikring indeholdt en henvisning til «vedlagte standardreguleringsaftale», hvorefter der ved præmiefritagelse (som følge af bl.a. sygdom) ikke reguleres med 15 % om året, men efter pristallet, dog højst med 15 %. En forsikringstager anførte, at standardreguleringsafta- len ikke havde været vedlagt, og at selskabet tværtimod forud for tegning skriftligt fra hovedkontoret og mundtligt ved den lokale assurandør havde tilbudt en årlig regulering med 15 % også i præmiefritagelsestilfælde. Efter en konkret bevisbedømmelse fik forsikringstager ikke medhold.