Erstatningsrett. Arbeidsgiveransvar

Spørsmål om kommunen hadde arbeidsgiveransvar for tap påført etter at en hjemmehjelp hadde stjålet og misbrukt en brukers kontantkort. Høyesterett fant at det forelå tilstrekkelig nærhet mellom hjemmehjelpens arbeidsoppgaver og den skadevoldende handling, og kommunen ble kjent ansvarlig etter skadeserstatningsloven § 2-1.