Entreprenad. Skadestånd

Ab B skulle på ackord utföra vissa eltekniska arbeten på Ab A:s fabrik. På begäran av B lät A utan vederlag B använda en lyftkran och anlita en lyftkransförare. Användningen av lyftkranen

ansågs innebära sådant underlättande arbete som utfördes för att B skulle uppfylla sina avtalsförpliktelser. Eftersom något annat inte hade avtalats, svarade B för den skada användningen av lyftkranen hade orsakat A.