Køb af byggegrund. Sælger erstatningsansvarlig for sætningsskader på senereopført hus.

En byggegrund blev solgt for DKK 399.000. Køber opførte et parcelhus, som kort tid efter fik sætningsskader. En undersøgelse viste, at årsagen var, at grunden ikke var bæredygtig. Der var handlet med henvisning til en geoteknisk rapport, som sælger havde indhentet, og hvorefter fundering af let et-etagerbyggeri forudsatte udskiftning af samtlige øvre jordlag, og med oplysning om, at sælger havde ladet et entreprenørfirma udskifte jorden i overensstemmelse hermed på de dele af grunden, hvor huset var opført. Byggegrunden var derfor behæftet med en mangel, som sælger var erstatningsansvarlig for. Udover de allerede skete sætninger var der en sådan risiko for yderligere sætninger – en risiko, som i sig selv var vær- diforringende – at efterfundering under hele huset var en rimelig og proportional afhjælpningsforanstaltning. En skønsmand havde anslået udgifterne hertil til DKK 881.250, og sælger blev dømt til at betale dette beløb til køber.