Advokatbeskikkelse. Konkurs.

Den 6. juli 1995 deponerede en advokat sin beskikkelse i Justitsministeriet. Dagen efter blev hans bo taget under konkursbehandling. Konkursbehandlingen blev afsluttet i 1997. Justitsministeriet gav i 2005 afslag på en ansøgning om genudlevering af beskikkelsen. Da der bestod en gæld efter konkursen på over DKK 5 mio., var der ikke grundlag for at tilsidesætte Justitsministeriets afgørelse.

Se dom nr. 15 DHR Dom 2008-06-24 UfR 2008 side 2214

Se dom nr. 118 NHR Dom 2008-05-20. Rt. 2008 s. 681

Se beslut nr. 82 SHD Beslut 2008-02-06. NJA 2008 s. 100

Se dom nr. 16 FHD 2008-06-06 KKO:2008:62

Se dom nr. 20 NHR Dom 2008-05-28. Rt. 2008 s. 755

Se dom nr. 72 SHD Dom 2008-05-27. NJA 2008 s. 642

Se kjennelse nr. 95 NHR Kjennelse 2008-04-10. Rt. 2008 s. 478

Se dom nr. 65 FHD 2008-02-14 KKO:2008:15

Se dom nr. 48 FHD 2008-05-12 KKO:2008:46