Ekspropriation. Erstatning for nedlæggelse af jernbaneoverkørsel, der forbandtdele af ejendom.

En landbrugsejendom havde siden 1896 været gennemskåret af en jernbane, der ved ekspropriation var ført hen over ejendommen. Som led i kompensationen var der anlagt en ikke-offentlig tilgængelig driftsoverkørsel, der skabte passage fra ejendommens bygninger til arealerne på den anden side af jernbanen. I 2003 blev overkørslen nedlagt ved en ny ekspropriation. Der skulle gives fuldstændig erstatning og blev givet erstatning for omvej, jagttab og forringet herlighedsværdi.