Erstatningsret. Myndighedsansvar.

Der havde i fund af forbudte lægemidler på en svinefarm været fornødent grundlag for, at fødevaremyndigheden nedlagde forbud mod levering af svin til slagtning. Det var erkendt af fødevaremyndigheden, at forbuddet blev opretholdt for længe, og der blev for dette forhold tilkendt erstatning.