Befragtningsaftale. Garanti.

Et rederi indgik en befragtningsaftale i form af et bareboat certeparti med et driftselskab vedrørende en færge nybygget på et værft til brug for en færgerute, og to kommuner stillede over for rederiet garanti for driftsselskabets forpligtelser efter befragtningsaftalen. Færgen viste sig efter levering at lide af mangler, som ikke blev afhjulpet, og som berettigede driftsselskabet til at hæve forpagtningsaftalen. Kommunerne var herefter frigjort for garantien.