Sivilprosess. Voldgift. Vitneforbud for rettens medlemmer.

I etterfølgende sak om gyldigheten av voldgiftsdom la kjæremålsutvalget til grunn at vitneforbudet for rettens medlemmer ikke er absolutt, og at det var anledning til å føre voldgifts- rettens formann som vitne for at et bestemt forhold var påberopt under voldgiftssaken. Det var heller ikke ikke grunnlag for å avskjære at partenes prosedyredisposisjoner i voldgiftssaken ble framlagt i ugyldighetssaken.