Leverandøransvar. Ansvar for oplagsplads.

Et selskab leverede i henhold til en samarbejdsaftale løbende granitskærver (singel) til et andet selskab, der fremstillede beton. Et lastbillæs skærver fandtes at have været forurenet med jord, hvilket medførte tab af en betonmængde fremstillet under anvendelse af de for- urenede skærver. Da forureningen ansås for opstået i forbindelse med en håndtering af skærverne, som leverandøren ifølge samarbejdsaftalen stod for, blev leverandøren dømt til at erstatte køberen den tabte betonmængde. Jord i blandingen ansås for sket under håndte- ringen af skærverne på en oplagsplads, der blev drevet af et tredje selskab, som fandtes erstatningsansvarlig for leverandørselskabets fulde tab.