Associationsrätt. Aktiebolag. Registrering

Efter registreringen av ett aktiebolag hade det framgått att revisorns namn hade förfalskats på det intyg om att aktiekapitalet hade betalts som hade bifogats registreringshandlingarna. Trots detta fel i registreringshandlingarna och således vid bolagets bildande kunde bolaget sedan det blivit registrerat förvärva och äga egendom på ett giltigt sätt.