Process. Hörande av part. Ordningsstraff

Ordningsstraff som avses i 14 kap. 7 § 1 mom. rättegångsbalken fick inte dömas ut utan att den part som skulle dömas hördes.

RB 14 kap 7 § 1 mom