Arbeidsrett. Midlertidig ansettelse. Erstatning

A arbeidet på et lager som «ekstrahjelp ved behov», hvor varigheten av ansettelsesforholdet og arbeidstiden var angitt å være «behovsrelatert» med gjensidig oppsigelsestid en måned. Avtalen ble likestilt med en ulovlig avtale om midlertidig ansettelse, og A ble tilkjent erstatning etter de regler som gjelder slike tilfeller, jf. arbeidsmiljøloven § 58A.