Strafferetspleje. Anonymt vidne.

Når et vidne anonymt har afgivet forklaring til politiet, er det op til anklagemyndigheden, om vidnet skal afgive forklaring under domsforhandlingen, medmindre forklaringen kan være af betydning for tiltaltes forsvar. Der er ikke herudover efter EMK art. 6 og kravet om fair trial adgang for forsvaret til at indkalde et sådant vidne.