Strafferetspleje. Pligt til underretning af sigtede og forsvarer om indenretlig afhøring af vidner.

Ikke hjemmel til som led i efterforskning af en sag at afholde retsmøder med henblik på afhø-ring af vidner uden underretning af de i sagen sigtede og deres forsvarere.