Sivilprosess. Arverett. Rettslig interesse. Adopsjon

Adoptivbarn hadde rettslig interesse i å få adopsjon av adoptivbror kjent ugyldig i sak mot staten, selv om utfallet av saken ikke ville være bindende for adoptantens dødsbo eller adoptivbroren. Kjæremålsutvalget la til grunn at dom på ugyldighet i sak mot staten ville medføre at forvaltningen får plikt til å vurdere om vedtaket skal omgjøres, og at saksøkeren derved kunne oppnå en endret rettslig posisjon.